Hoogbegaafdheid                                                            vlinder

Er bestaat geen definitie van wat hoogbegaafdheid nu is. 

Simpel gezegd als je een IQ hebt van 130 of hoger ben je hoogbegaafd. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen dat hogere IQ van 130.

Naast slim zijn is er ook sprake van een hoge creativiteit en motivatie.

Veel hoogbegaafde kinderen lopen vast omdat ze het gevoel hebben:

  • Geen aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdgenootjes
  • De lesstof saai vinden
  • Het gevoel hebben niet begrepen te worden
  • Een andere manier van leren hebben, namelijk top down in plaats van andersom. Dat wil zeggen dat je eerst met het eindresultaat begint en zo de stappen terugloopt. Gebruikelijk is om eerst letters te leren, dan een woord, dan een zin om tenslotte een heel boek te lezen. Bij hoogbegaafde kinderen werkt het vaak zo dat ze aan woordherkenning doen, dus niet eerst de letters, maar gewoon het hele woord
  • Hoogbegaafden zijn vaak erg perfectionistisch, ze leggen de lat vaak zo hoog, dat ze bij voorbaat al gaan falen, omdat ze niet aan hun eigen gestelde eisen kunnen voldoen
  • Ze kunnen vaak enorme woede aanvallen hebben
  • Hoog sensitief zijn
  • Erg vaak wordt er een diagnose gesteld van een autisme-spectrum stoornis (ASS) een gedragsstoornis (ODD) erg druk zijn (ADHD), een concentratiestoornis (ADD) of andere diagnoses. Er wordt dan snel voorbij gegaan aan het hoogbegaafd zijn.

Kortom hoogbegaafden verdienen het om extra aandacht te krijgen en er niet zo maar van uit te gaan dat zij het toch wel redden omdat ze zo slim zijn!