Klachten                                                                            vlinder

Als er klachten zijn is de aangewezen weg om dat eerst met mij te bespreken, zodat we samen kunnen kijken wat er aan de hand is en hoe we het samen kunnen oplossen. Indien dat onmogelijk lijkt kan men zich wenden tot de klachtenregeling van het NIP. (www.psynip.nl)