Tarieven                                                                            vlinder

Samen mediteren

De kosten die verbonden zijn aan 6 bijeenkomsten van samen mediteren bedragen € 150,--

Deze kosten zijn niet te declareren bij de ziektekostenverzekeraar.